8. Tôi vừa có máy tính mới, làm thế nào để chuyển tất cả thư trên outlook từ máy cũ sang máy mới và làm thế nào backup ra đĩa cdrom?

 

 

Trợ giúp khách hàng

Hướng dẫn sử dụng Outlook Express
Các lựa chọn khác trên webmail
Trung tâm trợ giúp khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến